Oferta educaţională

Oferta educaţională a şcolii este generoasă şi atent concepută ȋn aşa fel ȋncât procesul instructiv -educativ să fie centrat pe elev şi să respecte particularităţile de vârstă, interesele şi aptitudinile elevilor. Activitatea managerială, dinamică şi creatoare, asigură o bună desfăşurare a activităţii didactice, o bună gestionare a resurselor umane şi materiale şi crează un climat propice dezvoltării personalităţii elevilor noştrii. Cadrele didactice ale şcolii beneficiază de o bună pregătire profesională, de o bogată experienţă, dar şi de pasiune şi dăruire, ceea ce le permite organizarea şi desfăşurarea unui proces instructiv – educativ de calitate, reflectat ȋn rezultatele de excepţie obţinute de elevii noştri la testările naţionale şi olimpiadele şcolare. Elevii noştrii, ambitioşi şi pasionaţi de ȋnvăţătură, obţin an de an, rezultate excepţionale la concursurile şcolare, concursurile sportive şi olimpiade. Activităţile extracurriculare completează conţinutul instruirii şi educaţiei şi sunt organizate ȋn funcţie de interesele elevilor, având o influenţă benefică ȋn dezvoltarea copiilor  şi un conţinut ştiinţific, cultural – artistic, umanitar, ecologic, moral – civic, tehnico – aplicativ, turistic, sportiv, precum şi caracter recreativ. Resursele materiale sunt puse în valoare de un colectiv de cadre didactice care este preocupat de realizarea unui învăţământ de calitate.