Prezentare

„Fiecare copil pe care-l instruim este un om pe care-l câştigăm !”

( Victor Hugo)

Şcoala Gimnazială „Erou Sergent Grigore Ioan”, comuna  Dumbrăveşti  este o instituţie de ȋnvăţământ public general, pentru clasele P – VIII, situată ȋn centrul  comunei .

Şcoala Gimnazială Plopeni Sat este una dintre cele două şcoli de opt clase ale comunei Dumbrăveşti, fiind structură a Școlii Gimnaziale „Erou Sergent Grigore Ioan”, comuna Dumbrăvești.

„Un fapt e numai atunci istorie, cȋnd nici una din
rădăcinile lui nu mai atinge prezentul”

( Nicolae Iorga )

SCURT ISTORIC

„Ȋntemeietori s-au simţit toţi acei dintre noi care, cu inima curată, cu ȋnflăcărarea dăscălească cea mai pură, au pornit la drum ȋntr-o zi de octombrie, au deschis larg porţile acesteia, uşile claselor, dar mai ales fiinţa lor spirituală vlăstarelor care trebuiau să ducă mai departe flacăra ştiinţei, culturii, să ţină treaz impulsul iniţial, dorinţa fierbinte, ca locul acesta de muncă să devină un izvor de veşnică spiritualitate, niciodată epuizabil

( Ȋntemeietorii – Cartea de onoare a şcolii)

Şcoala Generală Dumbrăveşti şi-a deschis porţile ȋn anul 1974. Pe parcursul anului şcolar 1974-1975, şcoala a fost dotată cu mobilier şcolar şi material didactic, iar cadrele didactice, părinţii şi elevii au efectuat lucrări de amenajare a sălilor de clasă. Curtea şcolii plină de gropi, pietre şi moloz  a fost ȋncet, ȋncet curăţată.  Datorită  optimismului şi perseverenţei elevilor şi profesorilor lor, şcoala şi-a făcut simţită prezenţa ȋn viaţa satului ȋncă din primul an de existenţă. Elevii săi au ţinut ȋntotdeauna sus ştacheta. Ei au demonstrat că printr-o muncă susţinută, printr-un efort deosebit, poţi obţine recunoaşterea valorii şi a performanţei.

Construcţia şcolii din Plopeni Sat a început în anul 1949 şi s-a finalizat în 1952 cu trei săli de clasă, destinate invăţământului primar. Între anii 1963-1964 au mai fost anexate două săli de clasă, lipite de vechea clădire. Aripa mai nouă a şcolii, formată din patru săli  de clasă situate pe două nivele, datează din 1977 şi se află în continuarea aripei vechi.

Aşezarea satului Plopeni Sat în punctul de unificare a râului Teleajen cu pârâul Vărbilău, care coincide cu drumul Teleajenului şi drumul Sării, apare în prima menţiune a drumului comercial din anul 1421, anul tratatului comercial încheiat de domnitorul Dan al II –lea, cu braşovenii. În scrisoarea lui Jupân Albu din 1431, către braşoveni, se menţiona: ,,s-au lăsat  drumurile slobode , ca  oamenii să ducă orice marfă înspre Braşov şi dinspre Braşov.” Primele documente scrise care atestă existenţa aşezării în Valea Vărbilăului şi Slănicului datează din 1429 în timpul domniei voievodului Dan al II –lea.

Şcoala Gimnazială din satul Plopeni se află într-o depresiune (ferită de vânturi puternice)  şi înconjurată de pădure, la confluenţa râului Teleajen cu afluenţii săi Cosmina şi Mislea, clima este temperată. Satul Plopeni este component al comunei Dumbrăveşti. Satul este situat pe drumul judeţean 102 B Ploieşti – Slănic, mijloacele de transport fiind cele rutiere private, dar şi cele feroviare. În localitate există telefonie fixă digitală. Şcoala beneficiază de telefon şi are numărul 0244/226022.